سیستم مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی ازطریق برنامه ریزی کارآمد و اثربخش می تواند حجم و ترکیب نیروی انسانی مورد نیاز برای سازمان را فراهم ساخته و یا توانائی های نیروهای موجود را ارتقا بخشد لذا درجهت تداوم موجودیت سازمان و حصول به اهداف آن برنامه ریزی نیروی انسانی از اولویت بالایی برخوردار است،  باید توجه داشت برنامه ریزی موثر و کارآمد نیروی انسانی و اصولاً هر نوع برنامه ریزی به اطلاعات، به خصوص اطلاعات پردازش شده نیاز دارد.

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management Information System) قادر است تا با تولید، سازماندهی، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند کمک کند. این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده از پایگاه های داده، در رابطه با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان در رابطه با مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.